COMUNICAT

COMUNICAT
CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN ROMÂNIA

DECIZIE
privind funcționarea CPBRR în perioada situației de urgență din cauza răspândirii coronavirusului COVID-19

În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, în baza recomandărilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, conducerea CPBRR decide:

Începând cu data de 23.03.2020 în toată perioada situației de urgență din România

1. CPBRR suspendă programul de lucru cu publicul
2. Biroul situat la Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 15 va funcționa cu program redus, stabilind un program individualizat de muncă pentru angajați în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă, respectiv modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului prin acordul părților.
3. Începând cu data de 27.03.2020 biroul se va închide definitv pe perioadă nedeterminată.
4. CPBRR va emite și va trimite adeverințe doar în format electronic. Adeverințele vor fi prevăzute cu un cod unic de identificare, asigurând astfel posibilitatea eventualelor controale de către autorități și vor circula fără semnătură și ștampilă, cu valabilitate nedeterminată. Adeverințele se vor completa cu următoarele mențiuni:
”În perioada situației de urgență din România prezenta adeverință se emite în format electronic, circulă fără semnătură și ștampilă și este valabilă pe perioadă nedeterminată. Cod unic CPBRR: 1234 (cod generat din ISPI – Sistem informatic integrat pentru case de pensii)
5. Activitatea instituției se va restrânge pe următoarele domenii:
– Achitarea pensiilor lunare în conturile bancare a pensionarilor
– Achitarea pensiilor lunare prin poștă (în cazul în care măsurile de urgență impuse de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, respectiv activitatea Poștei Române vor permite acest lucru).
– Soluționarea, stabilirea și calculul pensiilor privind noile cereri de pensionare (în cazul în care solicitările vor fi trimise pe cale electronică (scanate), respectiv dacă va fi posibilă accesarea arhivei pe format de hârtie de la sediul CPBRR)
– Elaborarea și redactarea rapoartelor și situațiilor statistice periodice și transmiterea acestora către autorități (CNPP, INS, BNR, CNAS, ANAF etc.)
– Elaborarea și redactarea listei pensionarilor pentru luna curentă și transmiterea electronică a acestuia departamentului de contabilitate în vederea achitării prestațiilor sociale
– Îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiare strict necesare
6. Angajații CPBRR pot fi contactați în continuare prin telefon sau e-mail puse la dispoziție, afișate pe pagina web al instituției: www.cpbrr.ro.

Nr. telefon pentru urgențe: 0740596583

Cluj-Napoca, 23.03.2020

Președinte,
Kántor Csaba

Director,
Tárkányi Márton