NYUGDÍJAK 2024

A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézete ezúton közli tagjaival, hogy 2024. január 1. hatállyal

– a nyugdíjpont értéke 1920 lejről 2032 lejre emelkedik (állami nyugdíjtörvényben meghatározott érték)
– a temetési segély értéke: 7567 lej
– a szociális (minimális) nyugdíj értéke: 1281 lej

Minden nyugdíjas 600 lej értékű rendkívüli segélyben részesül, két részletben.

KÖZLEMÉNY A NYUGDÍPONT ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA TÁRGYÁBAN
Románia törvényhozása 2032 lejre emelte a nyugdíjpont értékét az állami rendszerben 2024. január 1-től. Az állami rendszer esetében az emelés aránya 13,8%, mivel az előző évi pontérték 1785 lej volt.
Az egyházi nyugdíjrendszer szintén 2032 lejre emelte ezt az értéket. Az emelés aránya ez esetben eltér az államitól, mivel az egyházi rendszerben az előző évben magasabb volt a pontérték, 1920 lej.
Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt 10 évben magasabb pontértéket tudtunk biztosítani a saját rendszerünkben, jelen esetben viszont törvénymódosítási okok állnak a két rendszerben alkalmazott pontérték kiegyenlítésében.
A parlament új állami nyugdíjtörvényt fogadott el, amelynek alkalmazása 2024. szeptemberétől kezdődik. Az új törvény számos változást hoz, többek között a nyugdíjpont és a nyugdíj összegének számolási módszertanát módosítja, illetve előírja az összes nyugdíj újraszámolását az állami rendszerben.
Mivel a megállapított 2032 lejes érték ezen újraszámolás alapját képezi, ezért a saját nyugdíjrendszerünkben is ezzel az értékkel szükséges kezdenünk az évet, hogy az új törvény által előírt feltételeknek az év folyamán eleget tudjunk tenni, illetve a változtatások alkalmazhatóvá váljanak.
Sajnos, hogy a törvény alkalmazási módszertana még mindig várat magára, ezért mihelyt ismertté válnak a konkrét előírások, intézetünk is megteszi a szükséges lépéseket a ránk nézve kötelező érvényű módszerek alkalmazására, ezt követően pedig megvizsgáljuk a jövőbeni lehetőségeket a megfelelő szociális ellátás biztosítására.

A Vezetőbizottság nevében,

Tárkányi Márton
igazgató