Anunț 14.01.2019

CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN ROMÂNIA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul “Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de parcaj public, spații servicii și administrative, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente, organizare de șantier” propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, strada Avram Iancu, nr. 22-24, județul Cluj.

Conducerea