GYÁSZHÍR

A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetének közössége a feltámadás reményében tudatja, hogy HORVÁTH JÓZSEF, az intézmény egykori főkönyvelője, életének 86. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének.
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban…” (2Kor 1,3-4)